روشنایی تهران با سوغات فرنگ

ساخت وبلاگ
چکیده : دکتر سولماز قلی زاده مهدی خان محله تاریخ پژوه و مدرس دانشگاه با توجه به تلقی عمومی که آغاز نوسازی ... با عنوان : روشنایی تهران با سوغات فرنگ بخوانید :
دکتر سولماز قلی زاده مهدی خان محله تاریخ پژوه و مدرس دانشگاه با توجه به تلقی عمومی که آغاز نوسازی در ایران را با روی کار آمدن رضا شاه همراه می دانند، اما سال های پایانی عصر قاجار را می توان سرآغاز دوره تحولات بنیادین در تاریخ ایران دانست. قاجارها وارث مملکتی بودند که از دیرباز بر بنیان زمینداری و دامداری سنتی، صنایع دستی و بازرگانی بود، به گونه ای که عقب ماندگی علمی و دفاعی سبب از دست رفتن بخش بسیاری از خاک کشورمان شد. ورود برق به ایران مانند بسیاری از مظاهر تجدد چون تلگراف، آموزش نوین، راه آهن و غیره ریشه در دوره قاجار دارد. تجدد خواهی با پیروزی انقلاب مشروطیت در سال 1285ه.ش به اوج می رسد و بعد از گذشت نوزده سال حکومت قاجار قادر به پاسخگویی به خواسته های اجتماعی و اقتصادی قشر روشنفکر و سرمایه دار شهری نمی شود، علاوه بر این وقوع شورش ها و بروز ناامنی در مناطق گوناگون کشور، در جامعه احساس نیاز به نیروی امنیت ساز به وجود می آورد، تا اینکه رضاخان در سال 1304ه.ش موفق به کنار زدن قاجارها می گردد. رضاشاه تا جایی که می تواند مظاهر تمدن فرنگی را وارد جامعه می کند، اما تا پایان حکومت او ......
نویسنده : رضا رضوی بازدید : 12 تاريخ : سه شنبه 26 ارديبهشت 1396 ساعت: 11:41