رئیس جمهور بابا کیه؟!

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

دوستی دارم از ممالک فرنگ که علاقۀ عجیبی به فرهنگ شرق دارد و در نوع خود شرق زده ای محسوب می شود. ما از عبارت «روشن فکر غرب زده» برای فحش دادن و بد و بیراه گفتن به همدیگر استفاده می کنیم، ولی او واقعاً یک «تاریک فکر شرق زده» است و نه تنها این را برای خود فحش تلقی نمی کند، بلکه به این خصلت خود می بالد. دفعۀ اولی که این دوست به ایران آمد با تعداد فراوانی شاعر مواجه شد و از این حجم انبوه تولید شاعر در ایران دچار شگفتی و حیرت شد، طوری که می خواست به عنوان سوغاتی از ایران شاعر با خود ببرد و اولین جاذبۀ توریستی ایران را شاعرانش می دانست. در میان حیرت و شگفتی تعداد زیادی شعر فارسی را بدون اینکه از معنایشان سردربیاورد از بر شده بود. گفتم: «چرا شعر حفظ می کنی؟». گفت: «می خواهم میان این همه ایرانی شاعر کم نیاورم.». حتی آن قدر در تقلید از فرهنگ ما پیش رفت که چند شعرِ شاعران شناخته شده را به نام خودش در صفحات مجازی نشر داد و چند جمله از خودش درآورد و به نام کورش کبیر و دکتر شریعتی در صفحات مجازی اش گذاشت! گفتم: «چرا این کار را می کنی؟». گفت: «می خواهم در فرهنگ اصیل شما حل شوم.». واقعاً تاریک ......
نویسنده : رضا رضوی بازدید : 10 تاريخ : سه شنبه 19 ارديبهشت 1396 ساعت: 3:46

close
تبلیغات در اینترنت