مواجهه ما با فلسفه های مضاف هم تهدید است هم فرصت

ساخت وبلاگ
چکیده : به عقیده آیت الله ر شاد، مواجهه ما با فلسفه های مضاف، با تلقی های پیدا شده در ادبار مختلف فرنگ مدرن،... با عنوان : مواجهه ما با فلسفه های مضاف هم تهدید است هم فرصت بخوانید :
به عقیده آیت الله ر شاد، مواجهه ما با فلسفه های مضاف، با تلقی های پیدا شده در ادبار مختلف فرنگ مدرن، مثل بسیاری از امور، هم تهدید و هم فرصت است و بسته به طرز برخورد ما دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، در یادداشتی که در شماره ۱۹ این فصلنامه آمده به چیستی فلسفه مضاف پرداخته است که در ادامه آن را می خوانید. برای تعریف فلسفه مضاف مانند تعریف سایر امور و مقولات، باید علاوه بر رعایت کردن شرط جامعیت و مانعیت، جهت تعریف را نیز مد نظر داشته باشیم. مراد ما از جهت تعریف این است که آیا تعریف پیشینی می کنیم یا تعریف پسینی؟ یعنی موضوع را تحقق یافته فرض کرده و سپس تعریف می کنیم که در این صورت، تعریف پسینی است؛ یا اینکه موضوع را مطلوب انگاشته و می خواهیم مطلوب خود را تعریف کنیم که در این صورت، تعریف پیشینی و منطقی است. در اینجا بیش از آنکه تعریف را پسینی لحاظ کنیم، باید پیشینی دیده باشیم؛ چراکه هنوز فلسفه های مضاف چندان که باید، در فرهنگ فلسفی ما انسجام لازم را نیافته اند و ادبیات پخته ای در این موضوع پدید نیامده است. در حقیقت باید نسل ما، نسل ......
نویسنده : رضا رضوی بازدید : 8 تاريخ : جمعه 25 فروردين 1396 ساعت: 0:54