سرمقاله صبح نو/ سیادت فرهنگی

ساخت وبلاگ
چکیده : صبح نو/ « سیادت فرهنگی » عنوان سرمقاله روزنامه صبح نو است که می توانید آن را در ادامه بخوانید: یکی ا... با عنوان : سرمقاله صبح نو/ سیادت فرهنگی بخوانید :
صبح نو/ « سیادت فرهنگی » عنوان سرمقاله روزنامه صبح نو است که می توانید آن را در ادامه بخوانید: یکی از بیماری هایی که بخشی از جامعه ایرانی را در حوزه فرهنگ در معرض آسیب قرار داده، عجزفرهنگی در برابر فرهنگ غرب و باور به برتری فرهنگی بیگانگان است. این بیماری البته ریشه ای تاریخی دارد و با شروع عصر مدرنیته و ورود آن به ایران در دوره مشروطه و به وسیله تحصیل کردگان به فرنگ رفته، آغاز و در دوران پهلوی اول و دوم گسترش و قوام یافت . تجددمآبان در این دوران نه فقط تاریخ و تمدن ایران را نادیده انگاشتند بلکه تا آنجا پیش رفتند که مدعی شدند برای هرگونه پیشرفتی باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی شد . وقوع انقلاب اسلامی آغاز رجعتی شد به فرهنگ خودی، فرهنگی که پایه های آن بر اندیشه اسلامی و اصالت فرهنگ ایرانی استوار است و هرگونه وابستگی به بیگانگان را نفی می کند . این بازگشت به خویشتن و باور خود، البته با دشواری ها و مقاومت هایی روبروست. زدودن فرهنگی که بیش از یکصدسال فرهنگ اسلامی و ایرانی را آماج تیرهای مسموم خود قرار داده و کشور را دربست به خدمت تمدن غرب واداشته، کاری نیست که یک ساله و ده ساله بشود آ ......
نویسنده : رضا رضوی بازدید : 15 تاريخ : سه شنبه 24 اسفند 1395 ساعت: 13:41